Ο ιστότοπος allilepi-drasi.gr εγγυάται και δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Σύμφωνα με το Ν. 2742/1997, το Ν. 3471/2006, καθώς και τον Ευρωπαικό Κανονισμό 2016/679, θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από εσάς για εσάς νόμιμα. Η χρήση του Ιστοτόπου υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (‘Πολιτική’) καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η χρήση του Ιστότοπου υποδηλώνει ότι συμφωνείτε με την Πολιτική. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή είστε κάτω των 18 ετών μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί πιστοποιητικό ασφαλείας, για την ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.

Φόρμες επικοινωνίας: Κατά την υποβολή φόρμας επικοινωνίας στην σελίδα μας, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υποβολής ερωτήματος, συλλέγουμε από εσάς τα στοιχεία τα οποία με δική σας θέληση καταχωρείτε προκειμένου, να μπορέσουμε να προβούμε σε επικοινωνία μαζί σας ή διόρθωση και βελτίωση των υπηρεσίων μας.

Κώδικας Παρακολούθησης: Ο ιστότοπος μας δεν χρησιμοποιεί κώδικα παρακολούθησης της Google (Google Analytics).

Λοιπά δεδομένα: Ο ιστότοπος allilepi-drasi.gr, κατά την επίσκεψη σας, συλλέγει την IP σας. Η μόνη χρήση αυτής της καταγραφής είναι για την προστασία της σελίδας από κακόβουλες επιθέσεις. Ουδεμία άλλη ενέργεια πραγματοποιείται πέρα από αυτήν, και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας.

Χρήση cookies: Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies, τα οποία γίνονται εγκατάσταση στον πλοηγό σας. Από αυτά κάποια είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία της σελίδας, και είναι αδύνατο να απενεργοποιηθούν. Τα υπόλοιπα cookies, χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας, της γενικότερης απόδοσης του ιστότοπου και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του. Έχετε την δυνατότητα να μας ζητήσετε τα στοιχεία σας που έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο μας, καθώς επίσης να ζητήστε την διόρθωση ή και την διαγραφή τους, εφόσον δεν αντιβαίνει σε κάποια κείμενη νομοθεσία.

Δυνάμεθα να διαθέσουμε τις ΠΠ σας σε αντιπροσώπους μας προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική, όπως να συμμορφωθούμε με εφαρμοστέους νόμους, να ανταποκριθούμε σε κυβερνητικές έρευνες και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και περιουσία μας, τον παρόντα Ιστότοπο ή και άλλους χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου.

Η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, και θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, ή μέσω email, εάν διαθέτουμε το e-mail σας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Ιστοτόπου.