Στα πλαίσια της Εργοθεραπείας εφαρμόζεται και η παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την αναγνώριση, την επεξεργασία και την ολοκλήρωση των ερεθσμάτων που λαμβάνουμε από το περιβάλλον, στον εγκέφαλο. Η διαταραχή της αισθητηριακής επεξεργασίας είναι η διαδικασία κατά την οποία τα αισθητηριακά ερεθίσματα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και η συμπεριφορά του…

O Aυτισμός ή Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που εμφανίζεται ήδη από την παιδική ηλικία. Τα παιδιά που ανήκουν στην ΔΑΦ διαφέρουν σημαντικά τόσο στο βαθμό της διαταραχής τους όσο και στα συμπεριφορικά τους προβλήματα. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, που καλούνται τα παιδιά με αυτισμό να αντιμετωπίσουν, είναι οι δυσκολίες στην επικοινωνία τους, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στη συμπεριφορά τους…

Καθώς πλησιάζει η έναρξη των σχολείων πολλοί είναι οι γονείς που μας ρωτούν για τον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το φόβο ή την άρνηση των παιδιών τους για το σχολείο. Αδιαμφισβήτητα η κάθε περίπτωση χρήζει εξατομικευμένη στήριξη και παρέμβαση. Ας μην ξεχνάμε βεβαίως πως η φοίτηση στο σχολείο είναι η πρώτη εμπειρία συνεχούς απουσίας από το σπίτι που βιώνει το παιδί γεγονός που δικαιολογεί την έντονη απροθυμία του να παρευρεθεί στο σχολείο…

Η διαδικασία της μάθησης σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς ακόμα και με σοβαρές νευρολογικές διαταραχές γίνεται πιο περίπλοκη εξαιτίας του μοναδικού τρόπου με τον οποίο αυτά αντιλαμβάνονται τον κόσμο και αντιδρούν στα ερεθίσματά του. Η κατασκευή με τα τουβλάκια LEGO μπορεί να αποδειχθεί ένα ευεργετικό εργαλείο στα χέρια μας αφού πρόκειται για έναν δημιουργικό τρόπο απόκτησης γνώσης. Με τα παιχνίδια LEGO που διαθέτουμε οργανώνουμε ομάδες παιδιών όπου το καθένα έχει το δικό του ρόλο στο παιχνίδι, με στόχο…

Τα εξωτερικά προγράμματα παρέμβασης που οργανώνουμε προωθούν την κοινωνική εξέλιξη του παιδιού και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού θεραπευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει τις ατομικές συνεδρίες και τη συμβουλευτική των γονέων. Πραγματοποιούνται κατά βάση σε ατομικό επίπεδο καθώς οι στόχοι που τίθενται και οι μέθοδοι υλοποίησής τους είναι εξατομικευμένοι και προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Τα προγράμματα κοινωνικοποίησης στοχεύουν στην…

Η Εργοθεραπεία βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάλληλη εμπλοκή τους σε δραστηριότητες αντίστοιχες της χρονολογικής τους ηλικίας, σε περιβάλλοντα όπως το σπίτι και το σχολείο.

Οι δεξιότητες αυτές είναι…

Εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε ως μέρος της Αισθητικής Αγωγής είτε ως διδακτικό εργαλείο στα διάφορα μαθήματα. Η εφαρμογή του από την προσχολική αγωγή έως τις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης διευρύνει και αναδεικνύει όλες τις πλευρές της παιδαγωγικής πρακτικής καθώς μεταμορφώνει τη μαθησιακή δραστηριότητα, προσδίδοντας χαρακτηριστικά δημιουργικού μαθησιακού γίγνεσθαι (Κεφαλάκη. Μ, 2008).

Στην Ελλάδα πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι μέσα από την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων στη διδασκαλία των μαθημάτων…

Η παρέμβαση είναι αποτελεσματικοτερη όταν πραγματοποιείται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας, γιατί το παιδί οριοθετείται καλύτερα και ο θεραπευτής έχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων και θεραπευτικών εργαλείων. Ωστόσο, κάποιες φορές είτε λόγω απόστασης είτε επιβαρυμένου προγράμματος της οικογένειας, οι γονείς δεν μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους στο χώρο μας.

Με στόχο τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των οικογενειών, δίνουμε τη δυνατότητα της κατ’ οίκον θεραπείας…

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ο Λογοθεραπευτής λοιπόν είναι ο επιστήμονας που ενημερώνει, αξιολογεί και ενισχύει τις δεξιότητες του λόγου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποτρέψει την επιδείνωση των δυσλειτουργιών που επιφέρουν οι νευρολογικές αυτές παθήσεις που εκδηλώνονται σε παιδιά και ενήλικες…

Αφού το παιδί έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο εξατομικευμένου προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν τεθεί οι σωστές βάσεις σε δυαδικό επίπεδο και έχει επιτευχθεί η μέγιστη συνεργασία μεταξύ παιδιού και θεραπευτή, τότε εκείνο μπορεί να ξεκινήσει ένα ομαδικό πρόγραμμα ανάλογα με το είδος της δυσκολίας του και το ηλικιακό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται.

Πολλές φορές, το ατομικό πρόγραμμα συνδυάζεται με το ομαδικό, έτσι ώστε οι κατακτημένες δεξιότητες του ατομικού προγράμματος να γενικεύονται στην ομάδα. Τα ομαδικά προγράμματα προετοιμάζουν το παιδί, ώστε…

Το πρόγραμμα της πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης αφορά τα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών που έχουν διαγνωστεί ή υπάρχουν ενδείξεις για καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που υπολείπονται. Πιο συγκεκριμένα οργανώνεται από όλη την διεπιστημονική μας ομάδα ένα ατομικό σχέδιο θεραπευτικής παρέμβασης επικεντρωμένο στους τομείς της:

  • Κίνησης
  • Αντίληψης
  • Επικοινωνίας
  • Αυτοεξυπηρέτησης
  • Αυτονομίας
  • Κοινωνικοποίησης και
  • Συναισθηματικής ανάπτυξης

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα, της οποίας τα μέλη ενώνονται με δεσμούς αγάπης, επικοινωνούν και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Ωστόσο, στη σημερινή κοινωνία, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές, με αποτέλεσμα οι γονείς να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά, προκειμένου να…

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα εφαρμόζεται σε παιδιά προσχολικής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και στηρίζεται τόσο στις αρχές παρέμβασης της Ψυχολογικής Υποστήριξης όσο και στις αρχές του Ειδικού Παιδαγωγικού. Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση ξεκινάει με την εκτίμηση και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων αλλά και των αναγκών του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Έπειτα, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο είναι διαφορετικό για το κάθε παιδί και προσαρμοσμένο στις ξεχωριστές ικανότητες που έχει, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και στις ανάγκες που μπορεί να εμφανιστούν…