Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Στα πλαίσια της Εργοθεραπείας εφαρμόζεται και η παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την αναγνώριση, την επεξεργασία και την ολοκλήρωση των ερεθσμάτων που λαμβάνουμε από το περιβάλλον, στον εγκέφαλο. Η διαταραχή της αισθητηριακής επεξεργασίας είναι η διαδικασία κατά την οποία τα αισθητηριακά ερεθίσματα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και η συμπεριφορά του.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζει κυρίως σε τρείς βασικές αισθήσεις, την απτική, την ιδιοδεκτική και την αιθουσαία. Η σύνθεση τους ξεκινάει πριν τη γέννηση και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Οι αισθήσεις αυτές αν και είναι λιγότερο γνωστές από την όραση και την ακοή, είναι πολύ σημαντικές για την ζωή μας καθώς μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε, να αποτυπώνουμε και να αντιδράμε στα διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μας.