Τι είναι η εργοθεραπεία

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Αλληλεπίδραση

Η Εργοθεραπεία βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάλληλη εμπλοκή τους σε δραστηριότητες αντίστοιχες της χρονολογικής τους ηλικίας, σε περιβάλλοντα όπως το σπίτι και το σχολείο.

Οι δεξιότητες αυτές είναι:

  • Δεξιότητες κινητικού συντονισμού, όπως η ικανότητα να σχεδιάζει, να οργανώνει και να εκτελεί μια κινητική δραστηριότητα, να έχει ισορροπία και έλεγχο του σώματος του, να έχει δύναμη, να συντονίζει λειτουργικά τις δύο πλευρές του σώματος του, να κάνει επιδέξιους χειρισμούς στα αντικείμενα, να συντονίζει χέρια-μάτια σε παιχνίδια με στόχους και μπάλες.
  • Γραφοκινητικές δραστηριότητες, όπως η ικανότητα να χειρίζεται κατάλληλα τα εργαλεία γραφής, να μπορεί να χρωματίζει μέσα σε πλαίσιο, να αντιγράφει με ακρίβεια σχήματα, αριθμούς, γράμματα, να γράφει λέξεις και προτάσεις με σωστή φορά και ακρίβεια πάνω στις γραμμές του τετραδίου, με κατάλληλη ταχύτητα και χωρίς να κουράζεται.
  • Γνωστικές δεξιότητες, όπως είναι η οπτική κα η ακουστική μνήμη του παιδιού, η ικανότητα να διατηρεί κατάλληλο επίπεδο προσοχής, συγκέντρωσης, διέγερσης σε δραστηριότητες και να προσανατολίζεται κατάλληλα στο χώρο και στο χρόνο.
  • Οι δεξιότητες οπτικής αντίληψης, όπως η ικανότητα να φτιάχνει το παιδί κατασκευές, πάζλ, να διακρίνει ομοιότητες και διαφορές.
  • Οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες παιχνιδιού, όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση, η διαχείριση των συναισθημάτων και η ακολουθία κανόνων.
  • Δεξιότητες που αφορούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως, η αυτονομία στην ένδυση, την απόδυση, την σίτιση, την προσωπική υγιεινή και τη χρήση της τουαλέτας.
  • Αισθητηριακές δεξιότητες όπως η κατάλληλη επεξεργασία και αντίδραση του παιδιού σε απτικά, οπτικά, ακουστικά, γευστικά και σωματοαισθητικά ερεθίσματα.

Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Στα πλαίσια της Εργοθεραπείας εφαρμόζεται και η παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την αναγνώριση, την επεξεργασία και την ολοκλήρωση των ερεθσμάτων που λαμβάνουμε από το περιβάλλον, στον εγκέφαλο. Η διαταραχή της αισθητηριακής επεξεργασίας είναι η διαδικασία κατά την οποία τα αισθητηριακά ερεθίσματα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού και η συμπεριφορά του.

Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζει κυρίως σε τρείς βασικές αισθήσεις, την απτική, την ιδιοδεκτική και την αιθουσαία. Η σύνθεση τους ξεκινάει πριν τη γέννηση και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Οι αισθήσεις αυτές αν και είναι λιγότερο γνωστές από την όραση και την ακοή, είναι πολύ σημαντικές για την ζωή μας καθώς μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε, να αποτυπώνουμε και να αντιδράμε στα διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος μας.