Τα εξωτερικά προγράμματα παρέμβασης που οργανώνουμε προωθούν την κοινωνική εξέλιξη του παιδιού και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού θεραπευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει τις ατομικές συνεδρίες και τη συμβουλευτική των γονέων.

 

Πραγματοποιούνται κατά βάση σε ατομικό επίπεδο καθώς οι στόχοι που τίθενται και οι μέθοδοι υλοποίησής τους είναι εξατομικευμένοι και προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

 

Τα προγράμματα κοινωνικοποίησης στοχεύουν στην

α) στην γενίκευση των κεκτημένων δεξιοτήτων με έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων που θα οδηγήσει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στην κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα: στην  απόκτηση κατάλληλης συμπεριφοράς στα διάφορα περιβάλλοντα (σούπερ-μάρκετ, μουσείο, πάρκα αναψυχής κ.α), στη διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών κα συναισθημάτων και στην κοινωνική αλλήλεπίδραση.

β) στην συστηματική καλλιέργεια των δεξιοτήτων εκείνων που προάγουν την αυτονομία του παιδιού σε εξωτερικούς χώρους και αφορούν με τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ,την κυκλοφοριακή αγωγή και την ορθή χρήση των χρημάτων κ.α.

 

Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κοινωνικοποίησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία των θεραπευτών μας με τους γονείς, με το σχολικό   περιβάλλον  καθώς και με όλους όσους εμπλέκονται στην αγωγή του παιδιού. Οι αρχικοί στόχοι αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα κα αναπροσαρμόζονται ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα για τους μικρούς μας φίλους.