Η παρέμβαση είναι αποτελεσματικοτερη όταν πραγματοποιείται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας, γιατί το παιδί οριοθετείται καλύτερα και ο θεραπευτής έχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής δραστηριοτήτων και θεραπευτικών εργαλείων.

 

Ωστόσο, κάποιες φορές είτε λόγω απόστασης είτε επιβαρυμένου προγράμματος της οικογένειας, οι γονείς δεν μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους στο χώρο μας.

 

Με στόχο τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των οικογενειών, δίνουμε τη δυνατότητα της κατ’ οίκον θεραπείας.

 

Με τη θεραπεία κατοίκον, ο θεραπευτής έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει καλύτερα το παιδί στο χώρο του και έτσι να οργανώσει το πρόγραμμα του (στο χώρο και το χρόνο του) σε συνεργασία με τους γονείς και έτσι αυτοι με τη σειρά τους εμπλέκονται περισσότερο στη θεραπευτική τους διαδικασία. Επίσης το παιδί μαθαίνει να γενικεύει τις δεξιότητες του.

 

Η δυσκολία που προκύπτει από την κατοίκον θεραπεία έγκειται στην οριοθέτηση του παιδιού λόγω της οικειότητας που έχει στο χώρο του και στη μη δυνατότητα χρήσης κάποιων θεραπευτικών εργαλείων (τραμπολίνο, κούνια, αιώρα κ.α.)