Αφού το παιδί έχει ολοκληρώσει ένα κύκλο εξατομικευμένου προγράμματος, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν τεθεί οι σωστές βάσεις σε δυαδικό επίπεδο και έχει επιτευχθεί η μέγιστη συνεργασία μεταξύ παιδιού και θεραπευτή, τότε εκείνο μπορεί να ξεκινήσει ένα ομαδικό πρόγραμμα ανάλογα με το είδος της δυσκολίας του και το ηλικιακό στάδιο, στο οποίο βρίσκεται.

 

Πολλές φορές, το ατομικό πρόγραμμα συνδυάζεται με το ομαδικό, έτσι ώστε οι κατακτημένες δεξιότητες του ατομικού προγράμματος να γενικεύονται στην ομάδα. Τα ομαδικά προγράμματα προετοιμάζουν το παιδί, ώστε εκείνο να μπορέσει να προσαρμοστεί και να ενσωματωθεί ομαλά στις διάφορες ομάδες, που θα συναντήσει στο εξωτερικό περιβάλλον.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να τα μοιράζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, να τα διαχειρίζονται με πιο λειτουργικό τρόπο και έτσι οδηγούνται σε ψυχική σταθερότητα και καλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα παιδιά που ματαιώνονται, επειδή δυσκολεύονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, εκπαιδεύονται μέσα από κοινωνικές ιστορίες και βιωματικούς τρόπους έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα τη σκέψη και το συναίσθημα του άλλου (ενσυναίσθηση). Επίσης, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να εμπιστεύονται, να ανταλλάσουν γνώμες και ιδέες και φυσικά να ακολουθούν τους κανόνες, που η ίδια η ομάδα έχει ορίσει.

 

Το κέντρο μας στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού αλλά και της οικογένειας του μέσω της συμμετοχής τους σε τέτοιου είδους προγράμματα.

 

Στις ομάδες τα παιδιά εξελίσσουν τις εξής δεξιότητες: λεπτή κινητικότητα, φαντασία, δημιουργικότητα, αυθόρμητος λόγος, άρθρωση, αφήγηση ιστορίας, δεξιότητες διαλόγου, συνεργατικό παιχνίδι, αποδοχή ορίων, τήρηση κανόνων, εκφραση συναισθημάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών και ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με πρωτότυπες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν την κατασκευή μακέτας (διαφορετικού περιεχομένου κάθε φορά) με τη βοήθεια 3Dprinter, υπό την δική μας επίβλεψη και καθοδήγηση.

 

Ανάλογα με τους στόχους και τα μέσα που χρησιμοποιούμε καθε φορά συμμετέχουν οι εξειδικευμένοι θεραπευτές μας και ενίοτε οι γονείς των παιδιών με συγκεκριμένο ρόλο και χρόνο μέσα σε αυτές.