Το πρόγραμμα της πρώιμης θεραπευτικής παρέμβασης αφορά τα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών που έχουν διαγνωστεί ή υπάρχουν ενδείξεις για καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους. Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που υπολείπονται. Πιο συγκεκριμένα οργανώνεται από όλη την διεπιστημονική μας ομάδα ένα ατομικό σχέδιο θεραπευτικής παρέμβασης επικεντρωμένο στους τομείς της:

  • Κίνησης
  • Αντίληψης
  • Επικοινωνίας
  • Αυτοεξυπηρέτησης
  • Αυτονομίας
  • Κοινωνικοποίησης και
  • Συναισθηματικής ανάπτυξης

 

Βασικός λοιπόν στόχος είναι η ολιστική στήριξη του παιδιού ώστε να προαχθούν στο μέγιστο βαθμό οι κινητικές, αντιληπτικές, κοινωνικές και συναισθηματικές του ικανότητες.
Παράλληλα οι γονείς υποστηρίζονται συμβουλευτικά από την ψυχολόγο του κέντρου για τη διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο σπίτι. Οι θεραπευτές που αλληλοεπιδρούν με το παιδί ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο ή τα εμπόδια που τυχόν αντιμετωπίζουν καθ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η δημιουργία μιας σχέσης συνεργασίας και ειλικρίνειας με την οικογένεια είναι κάτι που επιδιώκουμε να “χτίσουμε” εξ αρχής και είναι η βασική μας πεποίθηση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα.