Η οικογένεια είναι ένα σύστημα, της οποίας τα μέλη ενώνονται με δεσμούς αγάπης, επικοινωνούν και έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Ωστόσο, στη σημερινή κοινωνία, οι ρόλοι είναι συγκεχυμένοι και οι απαιτήσεις πολλές, με αποτέλεσμα οι γονείς να βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστάσεις, τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά, προκειμένου να επέλθει ισορροπία στο σύνολο της οικογένειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γονέας μπορεί να αναζητήσει υποστήριξη από έναν ειδικό.

Η Συμβουλευτική γονέων είναι ένα από τα προγράμματα που εντάσσονται στα πλαίσια των ψυχοπαιδαγωγικών κέντρων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τη συνεργασία μεταξύ των γονέων και ενός ψυχοθεραπευτή ή παιδοψυχολόγου, με σκοπό οι γονείς να βοηθηθούν, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες των παιδιών τους.

Η Συμβουλευτική έχει ως στόχο τη στήριξη του γονέα, που αντιμετωπίζει δυσκολίες και την ενδυνάμωσή του, ώστε να διαχειρίζεται τα προβλήματα που επηρεάζουν την αρμονία της οικογένειας, αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτήν. Ο ειδικός ακούει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει τους γονείς, ώστε μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές να μάθουν και να εφαρμόζουν διαφορετικούς η καταλληλότερους τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων, που τους απασχολούν.

Η Συμβουλευτική απευθύνεται σε γονείς όλων των ηλικιών και τα πιο συχνά θέματα που αναφέρονται είναι :

  • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι ή στο σχολείο
  • Δυσκολίες σχολικής προσαρμογής
  • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
  • Συναισθηματικά προβλήματα
  • Πένθος
  • Διαζύγιο, απώλεια
  • Οργανικά προβλήματα κ.α

Η Συμβουλευτική γίνεται είτε σε ατομικό επίπεδο με τον έναν γονέα είτε και με τους 2 γονείς μαζί, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι συναντήσεις γίνονται παράλληλα με το ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα που ακολουθεί το παιδί. Η συχνότητα των συνεδριών καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης αλλά και αναγνώρισης των αναγκών της εκάστοτε οικογένειας.

Η Συμβουλευτική είναι ένα πρόγραμμα που κάποιες φορές παρερμηνεύεται ως προς το σκοπό, το περιεχόμενο και τη λειτουργία του. Δεν αποτελεί μια απλή ενημέρωση για την πρόοδο του παιδιού. Δεν συνιστά ατομική ψυχοθεραπεία για τους γονείς και τέλος δεν αποτελεί φυσικά κριτική στον τρόπο ανατροφής.

Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αληθινή σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, η οποία έχει ουσιαστική σημασία για την εξέλιξη τόσο των γονέων όσο και των παιδιών. Παρέχονται στους γονείς συμβουλές εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στο κάθε παιδί ανάλογα με τις ανάγκες του και τις δυσκολίες του . Ο γονέας δέχεται βοήθεια, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τις σκέψεις και τα συναισθήματα του παιδιού , γεγονός που θα τον ενδυναμώσει, προκειμένου ο ίδιος να βοηθάει το παιδί να ωριμάζει συναισθηματικά, να αυτονομείται και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα αίτια που προκαλούν την ανησυχία του.

Τέλος, οι γονείς μαθαίνουν να συνεργάζονται με τα παιδιά τους, να τα ακούν και να αφουγκράζονται τις ανάγκες τους, να τα στηρίζουν και να τα ενθαρρύνουν, ώστε εκείνα να μπορούν να αντιμετωπίζουν με ευελιξία τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις της ζωής.